Sukurta RT

Paieška

Rajono mokinių taryba

Klauskite gyvai


Lankytojai
2
Straipsniai
167
Straipsnių peržiūrėjimai
101089

Specialioji pedagogė, logopedė, psichologė  - atostogauja nuo 2015 m. birželio 15 d. iki  rugpjūčio 11 d. Pradeda dirbti -  rugpjūčio 12 d.

Socialinė pedagogė – atostogauja nuo 2015 m. birželio 22 d. iki  rugpjūčio 19 d. Pradeda dirbti – rugpjūčio 20 d.

Metodininkė Rūta Tiškuvienė – atostogauja nuo 2015 m. birželio 15 d. iki rugpjūčio 9 d. Pradeda dirbti – rugpjūčio 10 d.

Metodininkės Neringa Vaicekauskienė,  Danutė Čeidienė – atostogauja nuo 2015 m. birželio 15 d. iki rugpjūčio 11 d. Pradeda dirbti – rugpjūčio 12 d.

Metodininkė Vilija Girdauskaitė – atostogauja nuo 2015 m. birželio 22 d. iki rugpjūčio 19 d. Pradeda dirbti –  rugpjūčio 20 d.

Metodininkė Aušra Nesterovienė – atostogauja nuo 2015 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 9 d. Pradeda dirbti – rugpjūčio  10 d.

Raštvedė  - atostogauja nuo 2015 m. liepos 7 d. iki  liepos 31 d. Pradeda dirbti  -  rugpjūčio 3 d.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams – atostogauja nuo 2015 m. liepos 13 d. iki  rugpjūčio 13 d. Pradeda dirbti – rugpjūčio 14 d.

Buhalterė -  atostogauja nuo 2015 m. birželio 15d. iki birželio 23 d. Pradeda dirbti – birželio 25 d.; atostogauja nuo 2015 m. rugpjūčio 10 d. iki rugpjūčio 28 d. Pradeda dirbti – 31 d.

sveikiname 

Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinę mokyklą, Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinę mokyklą ir Kėdainių rajono Truskavos pagrindinę mokyklą, prisijungusias prie Olweus patyčių prevencijos programą vykdančių mokyklų. 

Linkime didžiulės sėkmės!

 

9 d. 10 val. Paskaita Kėdainių “Ryto” pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojams „Tapyba smėliu“. Lektorė - vyr. mokytoja Dalia Ona Urbienė, Kėdainių “Ryto” pagrindinė mokykla.

9 d. 10 val. Seminaras muzikos, choreografijos mokytojams, meninio ugdymo vadovams „Garso dizainas. Pažintis su muzikos redagavimo programomis, muzikos archyvais, garso aparatūra”. Lektorius - Vidmantas Valantiejus, Kėdainių rajono Šėtos kultūros centro direktorius, Krakių kultūros centro meno vadovas, Kėdainių šviesiosios gimnazijos akompaniatorius.

Birželio 4 dieną Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje vyko Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų socialinių pedagogų seminaras „Socialinio pedagogo darbo ypatumai PPT".

Seminaro metu buvo aptartos įvairios galimybės, kaip gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų/mokinių socialines kompetencijas, taikant prevencinių veiklų naujoves. Įtraukti šiuos vaikus ir jų tėvus dalyvauti projektinėse veiklose, ugdant socialinius ir gyvenimo įgūdžius.

Pagilintos žinios sisteminio šeimos konsultavimo klausimais ir praktinio taikymo galimybėmis. Svarstytos įvairios idėjos didinant PPT socialinio pedagogo veiklos efektyvumą.

Birželio 3 dieną Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje vyko paskaita - diskusija  „Lietuvos geopolitinė padėtis ir kolektyvinė gynyba Rusijos agresijos akivaizdoje". Diskusijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos Euroatlantinio bendradarbiavimo departamento direktorius Saulius Gasiūnas, Kėdainių rajono istorijos mokytojai ir Šviesiosios gimnazijos mokiniai. Diskusijos organizatorius - Šviesiosios gimnazijos mokytojas metodininkas Linas Mankus.

Susitikimo metu buvo diskutuojama, kiek pati valstybė turi prisidėti prie kolektyvinės gynybos ir apie valstybės vaidmenį NATO. Diskusijos metu buvo akcentuojama jaunimo patriotiškumo ugdymo svarba, kiekvieno piliečio pasiryžimas priešintis agresijai ir pasirengimas prisidėti prie savo šalies gynybos.

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 8 svečiai (-ių) ir narių nėra

TOP