Sukurta RT

Ant vasaros kaklo šermukšniai jau noksta.

Pa
žvelk į gamtos besikeičiantį mostą,

į pritilusį paukštį, į augalo rimtį,


į viską, ką galima skint arba rinkti:


o, vargšas pasauli, o blunkan
čios spalvos

kaip dygo, kaip kilo,
žydėjo, sūpavosi


Kaip
žaidė gyvybė, kaip nokdama brendo,


ieškodama ryšio – visuotinio, bendro!


Ir kaip ji apstulbo pajutus, supratus,


kad buvo tiktai
įviliota į spąstus


į formą, kuri kas akimirką trupa,


į vasarą /varge!/ begėdiškai trumpą.

 

                                         / J. Marcinkevičius/ 

mg17318880 1

 

 

Raštvedė: dirbs nuo liepos 30 d.

Buhalterė: dirbs liepos 1 - 21 d. ir rugpjūčio 1 – 10 d.

Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai (psichologė, specialioji pedagogė, logopedė, socialinė pedagogė): dirbs nuo rugpjūčio 18 d.
Nuo rugpjūčio 18 d. atliekamas brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas tyrimas. 

Metodininkės (pedagogų kvalifikacija, mokinių olimpiadų organizavimas): dirbs nuo rugpjūčio 28 d.

Į pradžią >>

Muzika gimė labai seniai, anais neatmenamais laikais, kai dar tik kūrėsi kalba, kai  žmogus dar beveik nieko nemokėjo pasakyti ir žinojo visai mažai. Muzika atsirado iš gamtos – lietui lyjant , saulei šviečiant, vėjui pučiant tai stipriau, tai silpniau. Žmogus tai girdėjo ir dėliojo garsus savaip. Ilgesnis garsas skambėjo gražiau nei trumpas. Tada žmogus bandė tęsti garsą, kad jis būtų skambesnis , melodingesnis. Visiems tai patiko, nes muzika nešė džiaugsmą, keitė kasdienybę. Jie dainuodavo dirbdami, o tai padėjo nepavargti. Žmonės su muzika tobulėjo, buvo nuoširdesni, ieškojo naujovių, o ne tik turtų. Taip jie dvasiškai tobulėjo, tapdavo švelnesni, dingdavo abejingumas.

 MATAS SMOLINAS, (12 m.), Kėdainių „Ryto“ pagrindinė mokykla (mokytoja Rita Galinauskienė).


2014 m. gegužės 13 d. Kėdainių rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko  pirmasis Moksleivių savivaldų forumas. Forumą organizavo Kėdainių rajono mokinių taryba. MSF dalyvavo 36 mokiniai iš 7 savivaldų : Suaugusių ir jaunimo mokyklos, "Ryto", "Aušros" sveikatinimo ir sporto, J. Paukštelio pagrindinių mokyklų, "Atžalyno", Šviesiosios bei Josvainių gimnazijų. 

2014 m. kovo – gegužės mėn. Kėdainių „Atžalyno“  gimnazijos dailės ir technologijų mokytojai organizavo ir vykdė tarptautinį moksleivių integruotą dailės ir technologijų konkursą „Skirtukas knygai“ skirtą Kristijono Donelaičio 300 - ioms gimimo metinėms paminėti.

Iš pateiktų temų dailės ir technologijų grupėse buvo atrinkti originaliausi, kūrybiškiausi, meniškiausi knygų skirtukai.

Š. m. gegužės 15 d. 12 val., Kėdainių Atžalyno” gimnazijoje bus apdovanojami konkurso nugalėtojai. 

TOP