Sukurta RT

Logo12015 m. balandžio 21 d. įvyko Kėdainių lyderių klubo posėdis. Susitikime dalyvavo vadovai ir pedagogai iš Akademijos gimnazijos, Kėdainių „Aušros” sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos, Labūnavos pagrindinės mokyklos, Specialiosios mokyklos, Šėtos gimnazijos ir Šviesiosios gimnazijos.

Susitikime aptartos mokinių pažangos vertinimo ir socialinių kompetencijų ugdymo praktikos ir susitarta:

1. Iki 2015 m. gegužės 18 d. pateikti pristatytų praktikų (žr. žemiau) aprašymus atsakingiems asmenims, kurie apibendrins ir parengs tekstą bendram dokumentui.  Atsakingi asmenys:

Neringa Širkienė ir Asta Krasauskienė – mokinio pažangos vertinimas;

Rita Karnilavičienė – mokinių socialinių kompetencijų ugdymas;

Henrikas Vaicekauskas – mokinių ugdymas karjerai.

2015 m. gegužės mėn. planuojami seminarai, į kuriuos, siekdami išsiaiškinti dalyvių skaičių,  pageidaujančius pedagogus prašome registruotis kuo skubiau.

Gegužės 6 d. 13,30 val. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje vyks seminaras matematikos mokytojams, dirbantiems 5-8 klasėse „Darbo su įvairių gebėjimų mokiniais ypatumai“.  Lektoriai: dr. E.Žalys, Valdas Vanagas, TEV leidykla.
Registracija iki balandžio 30 d. tel. 52544, mob.863812266, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Gegužės 8 d. vyks išvažiuojamasis muzikos mokytojų ir meninio ugdymo vadovų seminaras „Muzikinis ugdymas ikimokykliniame ir mokykliniame amžiuje. Klaipėdos ugdymo įstaigų patirtis“. Dalyvio mokestis – 18 Eur.
Registracija iki balandžio 30 d. el.paštu   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  arba tel. 52544.

Gegužės 14 d. 10 val. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje vyks seminaras ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistams, mokytojams, dirbantiems su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais „Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų kalbos ir komunikacijso ugdymo(si) ypatumai”.  Lektoriai - Kauno abilitacijos centro specialistų komanda.  Dalyvio mokestis – 15 Eur.
Registracija iki gegužės 7 d. el.paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. 52544.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdydamas valstybės projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005) organizuoja mokymus mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams, kurių metu numatoma nagrinėti tokias temas: mokyklos VGK darbo iššūkiai ir geroji patirtis, darbo optimizavimo galimybės, efektyvaus komandinio darbo organizavimas, pagalbos vaikui ir šeimai planavimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, VGK veiklos vertinimas ir įsivertinimas.

Seminaras „Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikla: paskirtis, galimybės ir iššūkiai“ vyks 2015 m. balandžio 23 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje (Josvainių g. 40, Kėdainiai). Registracijos pradžia - 8.45 val. Seminaro pradžia – 9.00 val. Lektorė – psichologė R.Kunickeinė.

Seminaro programa w

Seminaras nemokamas. Dalyviams bus išduodami Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro pažymėjimai.

 

Patyčios – tai fiziniai veiksmai, kuriais siekiant žmogų įžeisti, sukeliama fizinė ar psichologinė prievarta. Patyčios būdingos ne tik vaikams ir paagliams, bet ir suaugusiems. Norint, kad nebūtų patyčių reikia kiekvieno žmogaus nuolatinių pastangų. Kovo 23-29 dienomis šeštą kartą Lietuvoje ir Kėdainiuose atkreipiamas dėmesys į patyčių reiškinį, su kuriuo susiduria ne maža dalis vaikų.

Kovo 27 dieną rajono socialiniai pedagogai organizavo baigiamajį „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ" renginį „GYVENIMAS BE PATYČIŲ" Kėdainių arenoje. Į renginį susirinko viso rajono mokyklų mokiniai. Šios akcijos simboliu pasirinkta Panda, kuri atvyko į renginį ir smagiai leido laiką su vaikais.

2015 m. kovo 24 d. rajono direktorių pavaduotojai ugdymui rinkosi į Kėdainių specialiojoje mokykloje organizuojamą metodinę dieną. Su trankia kapelos polkute mus pasitiko šios mokyklos šeimininkai – vaikai ir jų muzikos mokytoja Virgilija Tymienė. Buvome pakviesti į muzikos klasę, kur klausėmės mokinių pasveikinimo „Pasaulis gražus..." Virpino širdį vaikų atliekamos dainos, jaudino akį, kaip vienas kitam padėdami, vaikai skambino varpeliu, mušė būgną, grojo lietaus melodiją... DSCF2839

Stebėjome atviras pamokas jungtinėse lavinamosiose ir specialiosiose klasėse. Susipažinome su mokyklos edukacinių erdvių ir fizinės aplinkos pritaikymu specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Kairienė pristatė mokyklos išskirtinius veiklos bruožus, specifiką, taikomus metodus, naudojamas priemones, bei sąlygas , užtikrinančias mokinių lygias galimybes ir teises.
Kiekviena klasė mokykloje turi savo „veidą", veikia specializuoti kabinetai, sustiprinta technologinių mokymų bazė. Pirminis įgūdžių ugdymas orientuotas į vaiko ateities profesiją. Akį traukė estetiška, funkcionali, edukacinė aplinka, vaikų rankomis kurtos meninės aplikacijos koridoriuose, veikos zonose, klasėse, valgykloje.
Mokyklos pedagogai dalijosi sukaupta darbo patirtimi, atvirai pasakojo apie vykdomas veiklas, netradicinius projektus („Pertraukos kitaip"). Išklausėme psichologės Ritos Žemgulienės pranešimo „Mokinių turinčių elgesio ir/ar emocijų sutrikimų, elgesio korekcijos patirtis", susipažinome su socialinių įgūdžių įgyvendinimo programa jaunuoliams iki 21 metų.
„Gal stiprių akademinių rodiklių nepasiekiame, bet džiaugiamės, kad esame stiprūs saviraiškoje – muzikoje, dainavime, meninėje veikloje, sporte", – kalbėjo Virginija Kairienė. Pavaduotoja išdidžiai pasakojo apie ypatingus, išradingus savo mokyklos vaikus, kompetentingą, kūrybišką pedagogų bendruomenę, pastarosios specialybę įvardindama, kaip suteiktą gyvenime privilegiją.

Visų dalyvavusiųjų vardu tariame ačiū pavaduotojai ugdymui Virginijai, visam mokyklos kolektyvui, už gerą nuotaiką, šilumą, potyrius ir patirtis, padovanotas šypsenas ir keramikines gėles...

Direktorių susivienijimo valdybos pirmininkė
Audra Pakštienė

Š. m. kovo 12 dieną Kėdainių mokykloje-darželyje "Vaikystė" edukologijos magistrė, pradinių klasių mokytoja Rasa Juknevičienė (Kėdainių m-d "Puriena") ir gretinamosios kalbotyros magistrė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja Renata Šimanauskienė (Kėdainių m-d "Vaikystė", Kėdainių m-d "Puriena") vedė seminarą įstaigos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams „Tarptautinių projektų taikymo galimybės ugdymo procese".

TOP