Sukurta RT

30 d. 10 val. Seminaras neformaliojo vaikų švietimo įstaigų vadovams ,,Mokyklos strateginio planavimo etapai: veiklos plano rengimas, subalansuotos kortelės, strategijos žemėlapis“. Lektorius - Rytas Tamašauskas, Kėdainių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas.

30 d. 13 val. Seminaras Kėdainių r. Akademijos gimnazijos „Kaštono” skyriaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams ,,Žaidžiame teatrą – vaikų kūrybiškumo ugdymas“. Lektorė - Kėdainių kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Genovaitė Šaučiūnienė.

31 d. 9 val.  Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos specialistų ir Kėdainių "Ryto" pagrindinės mokyklos mokytojų metodinė - konsultacinė diena  „Specialiųjų poreikių mokinių pažinimas, įvertinimas ir pagalba“.

 31 d. 10 val. Seminaras Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos pedagogams „Skirtingų vaikų – skirtingas mokymas“. Lektorius – dr., doc. Bronislovas Burgis.  

2015 m. kovo 24 d. rajono direktorių pavaduotojai ugdymui rinkosi į Kėdainių specialiojoje mokykloje organizuojamą metodinę dieną. Su trankia kapelos polkute mus pasitiko šios mokyklos šeimininkai – vaikai ir jų muzikos mokytoja Virgilija Tymienė. Buvome pakviesti į muzikos klasę, kur klausėmės mokinių pasveikinimo „Pasaulis gražus..." Virpino širdį vaikų atliekamos dainos, jaudino akį, kaip vienas kitam padėdami, vaikai skambino varpeliu, mušė būgną, grojo lietaus melodiją... DSCF2839

Stebėjome atviras pamokas jungtinėse lavinamosiose ir specialiosiose klasėse. Susipažinome su mokyklos edukacinių erdvių ir fizinės aplinkos pritaikymu specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Kairienė pristatė mokyklos išskirtinius veiklos bruožus, specifiką, taikomus metodus, naudojamas priemones, bei sąlygas , užtikrinančias mokinių lygias galimybes ir teises.
Kiekviena klasė mokykloje turi savo „veidą", veikia specializuoti kabinetai, sustiprinta technologinių mokymų bazė. Pirminis įgūdžių ugdymas orientuotas į vaiko ateities profesiją. Akį traukė estetiška, funkcionali, edukacinė aplinka, vaikų rankomis kurtos meninės aplikacijos koridoriuose, veikos zonose, klasėse, valgykloje.
Mokyklos pedagogai dalijosi sukaupta darbo patirtimi, atvirai pasakojo apie vykdomas veiklas, netradicinius projektus („Pertraukos kitaip"). Išklausėme psichologės Ritos Žemgulienės pranešimo „Mokinių turinčių elgesio ir/ar emocijų sutrikimų, elgesio korekcijos patirtis", susipažinome su socialinių įgūdžių įgyvendinimo programa jaunuoliams iki 21 metų.
„Gal stiprių akademinių rodiklių nepasiekiame, bet džiaugiamės, kad esame stiprūs saviraiškoje – muzikoje, dainavime, meninėje veikloje, sporte", – kalbėjo Virginija Kairienė. Pavaduotoja išdidžiai pasakojo apie ypatingus, išradingus savo mokyklos vaikus, kompetentingą, kūrybišką pedagogų bendruomenę, pastarosios specialybę įvardindama, kaip suteiktą gyvenime privilegiją.

Visų dalyvavusiųjų vardu tariame ačiū pavaduotojai ugdymui Virginijai, visam mokyklos kolektyvui, už gerą nuotaiką, šilumą, potyrius ir patirtis, padovanotas šypsenas ir keramikines gėles...

Direktorių susivienijimo valdybos pirmininkė
Audra Pakštienė

Š. m. kovo 12 dieną Kėdainių mokykloje-darželyje "Vaikystė" edukologijos magistrė, pradinių klasių mokytoja Rasa Juknevičienė (Kėdainių m-d "Puriena") ir gretinamosios kalbotyros magistrė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja Renata Šimanauskienė (Kėdainių m-d "Vaikystė", Kėdainių m-d "Puriena") vedė seminarą įstaigos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams „Tarptautinių projektų taikymo galimybės ugdymo procese".

Daug kalbame apie pokyčius ar inovacijas švietime ir jų skatinimą. Deja, neturime paskatinimo nacionaliniu lygmeniu. Pasvajokime: jei būtų nacionalinė premija už pokyčius švietimo sistemoje, kam ją paskirtume? Aš vienareikšmiškai savo balsą atiduočiau projekto „Lyderių laikas 2" Šiaulių miesto kūrybinei komandai.

Apie tai pagalvojau 2014 m. lapkričio 14 d. dalyvaudamas Šiaulių kūrybinės komandos organizuotame forume „Socialinė kompetencija. Lyderystė. Tvermė", kur buvo pristatytas Šiaulių kūrybinės komandos sukurtas ir įgyvendinamas modelis „Socialinių kompetencijų ugdymo sistema Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose".

Vasario 26 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje vyko paskaita užsienio kalbų mokytojams "Aktyvių kalbėjimo ir rašymo metodų taikymas užsienio kalbų pamokose". Lektorė mokytoja ekspertė Daiva Petkevičiūtė pristatė debatų metodikos galimybes ir svarbą verbalinio ir rašytinio komunikavimo ugdymo procese.

Paskaitos metu auklėtojos atliko daug įdomių praktinių užduočių: gamino dirbtinį sniegą, spalvotus ryžius, piešimo "lentą" , terapinį modeliną, smėlį iš įvairių maisto produktų ir buitinių medžiagų. Daugelį idėjų lektorė parsivežė iš Litexpo parodos mokykloms ir darželiams 2014.

Įdomūs veiklų pavyzdžiai praturtins vaikų ugdymo procesą, leis organizuoti terapinius žaidimus, kurti, eksperimentuoti.

Laisvyda Stogevičienė

Lopšelio darželio "Aviliukas" direktorės pavaduotoja

DSC09252

Vasario 17 dieną Kėdainių mokykloje darželyje "Puriena" edukologijos magistrė, mokytoja Rasa Juknevičienė ir gretinamosios kalbotyros magistrė, vyresnioji mokytoja Renata Šimanauskienė vedė seminarą rajono ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams „Tarptautinių projektų taikymo galimybės ugdymo procese".

TOP