Sukurta RT

20 d. 13 val. Seminaras pradinių klasių mokytojams  „Kuriantis vaikas dailės ir technologijų pamokose rudenėliui ir šv. Kalėdoms artėjant“. Lektorė – mokytoja Edita Steponavičienė, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla.

21 d. 13 val. Vyks Kėdainių rajono savivaldybės posėdžių salėje (J.Basanavičiaus g. 36, II aukštas) Paskaita (naujų knygų pristatymas) mokyklų vadovams, bibliotekininkams, mokytojams: Algis Mickūnas. Mokykla, mokytojai, mokiniai, Versus aureus“, 2014 m. Valdonė Indrašienė ir Gintautė Žilėnienė. Pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas, MRU, 2014 m.
Lektorė – Birutė Vilčiauskaitė,  UAB „Ateities personalas“ direktorė.

21 d. 14 val. Paskaitos tėvams „Pozityvaus vaikų auklėjimo įtaka psichinei sveikatai. Vaiko psichosocialinė ir emocinė raida. Fizinio aktyvumo reikšmė ir įtaka sveikatai”. Sveika mityba vaiko gyvenime”. Vaikystėje ugdykime vaikams asmens higieną. Ligų profilaktika”.
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos finansuojamas projektas „Padėkime augti sveikais“.
Lektoriai: Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos socialinė pedagogė; psichologijos magistrė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos psichologė; edukologijos magistrė Aušra Nesterovienė, neformaliojo ugdymo konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos metodininkė; Aida Butkienė, Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė.

22 d. 14 val. NEĮVYKS !Seminaras anglų kalbos mokytojams „Skaitymas ir rašymas anglų kalbos pamokoje pradinėje mokykloje“.
Lektorė – mokytoja metodininkė Jolanta Žygienė, Kauno Panemunės pradinė mokykla.

Prašome užsakyti mokyklinę dokumentaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, bendrojo lavinimo mokykloms ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigoms 2015 - 2016 mokslo metams. Daugiau informacijos rasite rašte  w.

Užsakymą prašome parengti tik ant siunčiamųjų dokumentų blanko pagal pridedamą paraiškos pavyzdį w.

Tavo gyvenimo prasmė - ruduo.
Lyg lapai krintantys šiurena
Sąsiuviniai tarp tavųjų pirštų.
Lyg paukščiai išskrendantys pakelia...
Sparnus tavieji mokiniai į kelią.
Kaskart artojo kantrumu žarstai žinias
Kaip žiemkenčius į jaunas širdis
Ir vis bandai su atkaklumo raktais...
Kuklias mintis į laisvę nuskraidinti.
Taip ir klampoja metai po gyvenimo
Takus, paženklintus laukimo.
Laukimo derliaus, to, kurį
Tavi delnai kartų kartoms sodino.
Ir teka dienos kaip spalvotų lapų
Burlaiviais išmargintas vanduo.

Todėl sakau:
„Tavo gyvenimo prasmė - ruduo".

[Ilona Urbonavičiūtė - Bumblauskienė]

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME TARPTAUTINĖS MOKYTOJO DIENOS PROGA!

TOP