Sukurta RT

Forumo metu moksleiviai dirbo atskirose darbo grupėse: komunikacijos, projektų rašymo, tarptautinių ryšių, laiko planavimo, veiklos plano ir kitose. Kiekvienas dalyvis įgijo vis kitokių naujų ir naudingų žinių. Kėdainiečiai džiaugiasi gavę tokią galimybę praplėsti savo akiratį, išmokti daug naujų dalykų ir įgyti neįkainojamos patirties dirbant su įvairiais žmonėmis, atliekant praktinius darbus savose darbo grupėse.

27 d. 11 val. Seminaras įvairių dalykų mokytojams „Tarptautinės eTwinning programos iššūkiai ir galimybės“. Lektorės: mokytoja metodininkė Giedrė Sudniutė, mokytoja metodininkė Loreta Tarvydienė, Utenos Dauniškio gimnazija.

28 d. 9,30 val.  Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio pedagogams „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo veiklos ypatumai. Metų ratas“. Lektorė – Ilona Šerniuvienė, Kauno l/d „Daigelis“ direktorė.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai lankėsi Šiaulių l/d "Žilvitis" ir l/d "Varpelis". Bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojai lankėsi Šiaulių Didždvario gimnazijoje.

Kėdainių rajono mokinių tarybos komanda: Gabrielė Pabrinkytė, Kęstutis Gaidukevičius, Emilis Ruzveltas vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro finansuojamą projektą „Mokiniai– mokiniams!". Projekto koordinatorė - Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Vilija Petkūnienė. 

Prašome užsakyti mokyklinę dokumentaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, bendrojo lavinimo mokykloms ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigoms 2015 - 2016 mokslo metams. Daugiau informacijos rasite rašte  w.

Užsakymą prašome parengti tik ant siunčiamųjų dokumentų blanko pagal pridedamą paraiškos pavyzdį w.

TOP