Copyright 2016 - Qualify Joomla 3.4 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba
  • Protų mūšis. Organizatorius - Kėdainių rajono mokinių taryba

  • Įsteigtas tėvų klubas

  • Kėdainių rajono mokinių taryba

  • Teisinių žinių konkursas TEMIDĖ

24 d. 11 val. Bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkė Jekaterina Karmelavičiūtė

25 d. 11val. Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas: "Bendradarbiavimo galimybės gerinant pagalbos teikimą mokiniui ir šeimai. Apskrito stalo diskusija su policijos komisariato ir sveikatos biuro specialistais". Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė.

25 d. 15 val. Bendravimo su tėvais tobulinimo kursai, paskirti tėvams pagal teismo nutartį. Lektorė - psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

NEĮVYKS. 27 d. 10 val. Seminaras pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, mokyklų vadovams: „Šiuolaikinių vaikų dėmesys ir atmintis: kaip pasinaudoti tyrimų duomenimis ugdant Z kartą. Lektorė - Unė Kaunaitė, švietimo ekspertė, rašytoja, Kembridžo švietimo studijų magistrantė.

28 d. 17 val. Kėdainių r. ugdymo įstaigų direktorių vizitas į VšĮ „Mažylių (ateities) akademija”. Darbotvarkėje: susipažinimas su ugdymo proceso organizavimu.

30 d. 10 val. Mokymai Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniams: „Jaunimo politikos labirintai“. Mokymus veda: Birutė Jankauskaitė, Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė.

2016 m. spalio 14 d. buvo vykdomas projektas „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikas ikimokyklinėje įstaigoje: mažais žingsneliais mokyklos link“, finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Projekto veiklų metu buvo organizuotas seminaras tėvams, pedagogams „Autistiško vaiko pasiruošimas mokyklai. Galimybės ir iššūkiai“. Seminarą vedė logopedė metodininkė Loreta Grikainienė iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Vilniaus specialiojo lopšelio – darželio „Čiauškutis“.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/#sigFreeIdbcb2b71dae

17 d. 15 val.  Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 m. m. ir kt. klausimai. Metodinio būrelio pirmininkė Sandra Palubeckė

18 d. 10,45val. Atvira pamoka 6 klasėje: „Aleksandro Makedoniečio užkariavimai” (skaitymo strategijų taikymas ir kolegialus grįžtamasis ryšys). Pamoką veda: mokytoja metodininkė Ledina Marozienė, LSU Kėdainių „Aušros” progimnazija.

18 d. 12 val. Seminaras pradinio ugdymo pedagogams: „Skaitymo strategijos taikymas skaitant grožinius ir negrožinius tekstus”. Lektorė - mokytoja ekspertė Nomeda Kasperavičienė, Jonavos Panerio pradinė mokykla.

18 d. 15 val. Praktiniai užsiėmimai su Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centrą lankančiais vaikais: „Pozityvių emocijų raiška spalvomis”. Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

18 d. 15 val. Bendravimo su tėvais tobulinimo kursai, paskirti tėvams pagal teismo nutartį. Lektorė - psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

18 d. 16 val. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centro bendruomenei: „Paauglystė - kas tai?”. Lektorė: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

19 d. 10 val. Socialinių įgūdžių ugdymas priešmokyklinio amžiaus vaikams: „Noriu bendrauti ir pažinti nuotaikas“. Praktiniai užsiėmimai: „Pozityvių emocijų raiška spalvomis” .Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, vyr. socialinė pedagogė , Lina Mindauliūtė - Žukienė, Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė”.

19 d. 13,50 val. Paskaita Kėdainių „Atžalyno” gimnazijos pedagogams: „Pedagogų bendravimo ypatumai su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais”.  Lektorė - psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos.

19 d. 14 val. Mokymai Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos institucijos nariams: „Visų nuomonė svarbi?”. Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, Kėdainių rajono mokinių taryba.

20 d. 12 val. Seminaras Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro pedagogams: "Verslumo ir gamtosaugos idėjų integracija į ugdymo procesą". Lektoriai: doc.dr.Algirdas Amšiejus, Albinas Pugevičius, Aleksandro Stulginskio universitetas; jaunimo ir neformaliojo vaikų švietimo skyriaus vedėja Alma Jociuvienė, mokytoja metodininkė Lida Vilčinskaitė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras.

21 d. 10 val. Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė.

21 d. 14 val. Mokymai Kėdainių r. Akademijos gimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams: „Visų nuomonė svarbi?”. Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, Kėdainių rajono mokinių taryba.

22 d. 10 val. Tikybos mokytojų rekolekcijos.  Metodinio būrelio pirmininkė Sandra Palubeckė

23 d. 10 val.  Mokymai Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko pagrindinės mokyklos mokiniams: „Jaunimo politikos labirintai“. Mokymus veda: Birutė Jankauskaitė, Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė.

Spalio mėnesio planasreader

10 d. 13,30 val. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas.

10 d. 14 val.  Mokymai Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams: „Visų nuomonė svarbi?”. Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, Kėdainių rajono mokinių taryba.

10 d. 15 val. Muzikos mokytojų ir meninio ugdymo pedagogų  metodinio būrelio pasitarimas.

11 d. 10 val. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro vadovų ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus, specialistų pasitarimas.

11 d. 11 val. Kėdainių sporto centro vadovų ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus, specialistų pasitarimas.

11 d. 13 val. Seminaras Kėdainių r. Šėtos gimnazijos strateginio plano rengimo grupės nariams: „Mokyklos strategijos planavimas: veiklos plano rengimas; subalansuotos kortelės; strategijos žemėlapis” (2 dalis). Lektorius – Rytas Tamašauskas, Kėdainių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistas.

11 d. 13 val. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas.

11 d. 15 val. Emocinių  įgūdžių formavimo užsiėmimai su Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centrą lankančiais vaikais. Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

11 d. 15 val. NUKELIAMA. Mokymai mokinių savanoriškos veiklos klubo nariams: „Oratorystės menas”. Lektorė - Antanida Likšienė, Oratorių trenerė.

12 d. 16 val. Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

12 d. 15 val. Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

13 d. 14 val.  Mokymai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos institucijos nariams „Visų nuomonė svarbi?”. Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, Kėdainių rajono mokinių taryba.

13 d. 15 val. Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

13 d. 16 val. Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

13 d. 16,30 val. Seminaras muzikos mokytojams: „Ritmo eksperimentai". Lektorius - Andrej Polevikov, Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų fakultetas.

14 d. 13 val. Logopedų metodinio būrelio pasitarimas.

14 d. 13 val. Paskaita LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijos pedagogams:  „Kaip atpažinti ir dirbti su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais?”.  Lektorė - logopedė metodininkė Loreta Grikainienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

15 d. 10 val. (1 dalis) Seminaras dailės mokytojams: „Keramikos galimybės: medžiagos, atlikimo technikos”.

16 d. 10 val. (2 dalis) Lektorė - dailininkė keramikė Jurgita Grigarienė, Kėdainiai.

15 d. 10 val. Seminaras Šakių raj. Slavikų pagrindinės mokyklos  pedagogams: „Komandinio darbo metodai organizuojant mokinių ugdymą karjerai”. Lektorius - eduk. m. magistras Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.