Copyright 2017 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

2017-2018 mokslo metų olimpiadų grafikas reader

2017-2018 mokslo metų olimpiadų tvarkos aprašas reader

2017 m. spalio mėn.

Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ I etapas.

 2017 m. lapkričio mėn.

6-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada.

Sąlygos reader

Raštas reader

Tema reader

Rezultatai reader

 2017 m. gruodžio mėn.

Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ II etapas.

29–oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada ( 8-12 kl.).

Raštas reader

47–asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas.

 2018 m. sausio mėn.

Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė“.

Nuostatai reader

Anketa w

Raštas reader

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.).

Raštas reader

50-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas. 

Sąlygos reader

51–oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada.

56–oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.).

Lietuvių  kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12 klasių mokiniams.

29–osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados III-iojo etapo I-oji dalis.

 2018 m. vasario mėn.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas ( 5 – 8 kl.; 9 – 12 kl.).

66-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9 -12 k.).

67–oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9 - 12 kl.).

25-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada (10-11 kl.).

Raštas reader

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada.

Dailaus rašto konkursas „Rašom“ Kėdainių rajono 1 - 4 klasių mokiniams.

XLVIII jaunųjų matematikų varžybos. (dalyvauja 9-12 kl. mokinių rajono komanda).

28-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10-12 kl.).

Programa reader

24–oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada (11-12 kl.).

 2018 m. kovo mėn.

Kėdainių rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada.

24-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada  (8-12 kl.).

Kėdainių rajono 4-ų  klasių mokinių matematikos olimpiada „Geriausias matematikas“.

Kėdainių rajono 5-6 klasių mokinių dailaus rašto konkursas.

30-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9 -12 kl.).

Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA 2018.

Lietuvių kalbos diktanto konkursas Kėdainių rajono 8-ų klasių mokiniams.

Lietuvių kalbos diktanto konkursas „Raštingiausias pradinukas“  Kėdainių rajono 2-4 klasių mokiniams.

Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada.

 2018 m. balandžio mėn.

Kėdainių rajono 8 klasių mokinių biologijos olimpiada.

 Kėdainių rajono 7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada.

Lietuvių kalbos diktanto konkursas Kėdainių rajono 6–ų klasių mokiniams.

Kėdainių rajono 8 – ų  klasių mokinių rusų kalbos  olimpiada.

 2018 m. gegužės mėn.

Kėdainių rajono 8 – ų  klasių mokinių chemijos olimpiada.

Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas.

Kėdainių rajono 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Su knyga per gyvenimą“.

Kėdainių rajono 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas.