Copyright 2018 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

 

 

2017-2018 mokslo metų olimpiadų grafikas reader

Olimpiadų organizavimo tvarkos aprašas reader

2017 m. spalio mėn.

Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ I etapas.

 2017 m. lapkričio mėn.

6-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada.

Sąlygos reader

Raštas reader

Tema reader

Rezultatai reader

 2017 m. gruodžio mėn.

Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ II etapas.

29–oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada ( 8-12 kl.).

Raštas reader

Rezultatai reader

47–asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas.

Rezultatai reader

 2018 m. sausio mėn.

Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė“.

Nuostatai reader

Anketa w

Raštas reader

Rezultatai reader

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.).

Raštas reader

Sąlygos reader

Rezultatai reader

50-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas. 

Sąlygos reader

Raštas reader

Rezultatai reader

51–oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada.

Sąlygos reader

Raštas reader

Rezultatai reader

56–oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada

Sąlygos reader

Raštas reader

Rezultatai reader 

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.).

Sąlygos reader

Raštas reader

Rezultatai reader

Lietuvių  kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12 klasių mokiniams.

Sąlygos reader

Raštas reader

Rezultatai reader

29–osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados III-iojo etapo I-oji dalis.

 Sąlygos reader

2-oji Lietuvos mokinių braižybos olimpiada (šalies etapas)

Sąlygos reader

Registracijos pavyzdys w

 2018 m. vasario mėn.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas ( 5 – 8 kl.; 9 – 12 kl.).

Sąlygos reader

Raštas reader

Rezultatai reader

66-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9 -12 k.).

Sąlygos reader

Programa reader

Raštas reader

Rezultatai reader 

67–oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9 - 12 kl.).

Sąlygos reader

Raštas reader

Rezultatai reader

25-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada (10-11 kl.).

Raštas reader

Rezultatai reader

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada.

Nuostatai reader

Rezultatai reader

XLVIII jaunųjų matematikų varžybos. (dalyvauja 9-12 kl. mokinių rajono komanda).

28-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10-12 kl.).

Programa reader

Raštas reader

24–oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada (11-12 kl.).

 2018 m. kovo mėn.

Kėdainių rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada.

Raštas reader

24-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada  (8-12 kl.).

Nuostatai reader

Kėdainių rajono 4-ų  klasių mokinių matematikos olimpiada „Geriausias matematikas“.

Raštas reader

Kėdainių rajono 5-6 klasių mokinių dailaus rašto konkursas.

Nuostatai reader  Priedas 1 w tekstas  Priedas 2 w lapas

30-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9 -12 kl.).

Sąlygos reader

Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA 2018.

Raštas reader

Paraiška 

Lietuvių kalbos diktanto konkursas Kėdainių rajono 8-ų klasių mokiniams.

Lietuvių kalbos diktanto konkursas „Raštingiausias pradinukas“  Kėdainių rajono 2-4 klasių mokiniams.

Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada.

Nuostatai reader

 2018 m. balandžio mėn.

Dailaus rašto konkursas "Rašom" Kėdainių rajono 1 - 4 klasių mokiniams.

Nuostatai reader

Tekstai reader

Kėdainių rajono 8 klasių mokinių biologijos olimpiada.

Kėdainių rajono 7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada.

Lietuvių kalbos diktanto konkursas Kėdainių rajono 6–ų klasių mokiniams.

Kėdainių rajono 8 – ų klasių mokinių rusų kalbos olimpiada.

 2018 m. gegužės mėn.

Kėdainių rajono 8 – ų  klasių mokinių chemijos olimpiada.

Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas.

Kėdainių rajono 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Su knyga per gyvenimą“.

Kėdainių rajono 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas.