Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Kėdainių rajono mokinių taryba 2013 m. gruodžio 18 d. prisijungė prie Lietuvos moksleivių sąjungos. Lietuvos moksleivių sąjunga yra visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti asociacija.

Kartu su Lietuvos moksleivių sąjunga, vykdant programą „Kalbą kuriu AŠ!”, kviečiame moksleivius prisiminti kovotojus už laisvę, jų svarbą Lietuvos Respublikos istorijai, dabarčiai ir ateičiai. Šios programos tikslas - priminti ir parodyti kokia svarbi yra taisyklinga kalba, prisiminti sausio 13 - ąją ne tik mokykloje, bet ir internetinėje erdvėje. 

Raštas bendrojo ugdymo mokyklų mokinių taryboms reader