Copyright 2017 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Savaitės planas 16 1

 Savaitės planas 16 2

Savaitės planas 15 1

Savaitės planas 15 2

Savaitės planas 14 1pav

Savaitės planas 14 2pav

Atkreipkite dėmesį - pakeista renginio vieta:

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka, Didžiosios Rinkos a.11

Paskaita 0331

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba skelbia Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą.

            Paraiškos programoms finansuoti priimamos iki 2017 m. kovo 17 d. 15 val.

            Paraiškų priėmimo vieta – Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Josvainių g. 40 Kėdainiai (pateikti raštvedei Genovaitei Ramanauskienei).

                      Telefonas pasiteirauti: (8-347) 5 25 44. Kontaktinis asmuo – Henrikas Vaicekauskas. 

Nuostatai reader 

Priedas 1 reader 

Priedas 2 w  

Kovo 13 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje vyko Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto ,,Atrask save“ rezultatų pristatymas – diskusija. Mūsų rajone projektą įgyvendina du partneriai – Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių skyrius ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

Vykdytojai aptarė įgyvendinamo projekto  rezultatus ir iššūkius. Susitikime dalyvavo Kėdainių savivaldybės vicemerė Olga Urbonienė, jaunimo reikalų koordinatorė Audronė Stadalnykienė, Moterų krizių centro vadovė, vaikų globos namų „Saulutė“ direktorė, Kėdainių bendruomenės socialinio centro specialistė, bei atstovai iš Kėdainių miesto ir Kėdainių rajono Pelėdnagių ir  Josvainių  seniūnijų.

Susitikimo metu buvo diskutuojama apie tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimą, siekiant  efektyviau atrasti projekto tikslinę grupę, bei sumažinti nedirbančio, nesimokančio,  neaktyvaus jaunimo skaičių rajone.