Copyright 2017 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

6 d. 13 val. 64-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajono etapo mokinių darbų vertinimas.

7 d. 13 val. Logopedų metodinio būrelio pasitarimas. 

8 d. 14 val. Lietuvių k. ir literatūros mokytojų grupės pasitarimas dėl konferencijos, skirtos Česlovui Milošui, organizavimo.

9 d. 14 val. Etikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

10 d. 9 val. 66-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9-12 kl.) rajono etapas. 

10 d. 10 val. Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, pavaduotojams ugdymui, skyrių vedėjams: „Mokyklos veiklos įsivertinimas – prielaida veiklos tobulinimui“. Lektorė - Laima Gudaitė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja.

10 d. 12 val. Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytojams: „Mokinio mokymosi pažangos projektavimas ir stebėjimas“. Lektorė - dr. Viktorija Sičiūnienė, Lietuvos edukologijos universitetas.

10 d. Rajono 4-ų klasių mokinių viktorina „Irkis į gilumą" (3-asis turas).   

1-2 d. 9 val. Seminaras J.Paukštelio progimnazijos pradinių klasių mokytojams: „Pradinių klasių mokinių kalbos ugdymas pagal atnaujintą Lietuvių kalbos programą (galimybės, būdai, priemonės)“.  Lektorės: mokytoja metodininkė Rita Kareivienė, mokytoja metodininkė Gitana Juškienė, Kėdainių J.Paukštelio progimnazija.

2 d.  15,30 val. Gerosios patirties renginys (atvira pamoka): „Žmogaus figūros proporcijų piešimas“.  Pamoką veda mokytoja Žaneta Vasilė, Kėdainių dailės mokykla.

3 d. 10 val. 65-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (9-12 kl.) rajono etapas. 

3 d. 11 val. Seminaras Kėdainių šviesiosios gimnazijos pedagogams: „Emocinio intelekto lavinimas“. Lektorius - Zuarguss Klororuss, Emocinio intelekto centras.

3 d. Individualūs mokymai: „Pozityvi tėvystė“.  Mokymus veda vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

4 d. 9 val. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pedagogams (5-asis seminaras). Lektorė – logopedė metodininkė Rima Juknevičienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

23 d. 13 val. 55 - osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados  rajono etapo darbų vertinimas.

25 d. 9 val. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (9 - 12 kl.).

25 d. 14 val. Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

26 d. 10 val. Paskaita socialiniams pedagogams: „Socialinis pedagogas ikimokyklinėje įstaigoje. Patirtis ir galimybės“. Lektorė – socialinė pedagogė Rasa Kvederienė, Kėdainių l/d „Pasaka“.

26  d.  12 val. Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas.

26 d. 13 val. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados (9 - 12 kl.) darbų vertinimas.

27 d. 10 val. 28-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados respublikos etapo I-oji dalis. Dalyvauja:

  • Deividas Tamkus, 12 kl., Kėdainių „Atžalyno” gimnazija;
  • Donatas Černikauskas, 9 kl., Kėdainių šviesioji gimnazija;
  • Airidas Kutra, 10 kl., Kėdainių šviesioji gimnazija;
  • Martynas Jodeika, 12 kl., Kėdainių šviesioji gimnazija;
  • Lukas Juodeika, 12 kl., Kėdainių šviesioji gimnazija;
  • Viktorija Varnaitė, 12 kl., Kėdainių šviesioji gimnazija.  

28 d. 10 val. Seminaras Kėdainių r. Šėtos gimnazijos pedagogams:  „Mokyklos veiklos gerinimas: ko reikia, kad būtume aktyvūs, draugiški, bendraujantys ir bendradarbiaujantys?“. Lektorius – eduk. m. magistras Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius.

Specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kuriems reikalinga pažyma apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pritaikymus, iki vasario 3 d. reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • tėvų sutikimą;
  • ugdymosi pasiekimų aprašą (3 priedas);
  • rašto darbus.

Dokumentus pristatyti Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos specialiąjai pedagogei Jurgitai Vaitelytei (9 kabinetas.)

16 d. 13 val. 50 - osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados  rajono etapo darbų vertinimas.

20 d. 9 val. NEĮVYKS. Seminaras Kėdainių vaikų globos namų ,,Saulutė” bendruomenės nariams: ,,Pedagogų  perdegimo sindromas: prevencija ir atsparumo stiprinimas“. Lektorius - psichologijos magistras Vytis Valantinas, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras.

20 d. 9 val. 55 - osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajono etapas.

21 d. 9 val. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pedagogams (4-asis seminaras). Lektorė - specialioji pedagogė metodininkė Jurgita Vaitelytė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

9 d. 13 val. 46-ojo tarptautinio epistolinio rašinio konkurso rajono etapo darbų vertinimas.

10 d. 12 val. Psichologų metodinio būrelio pasitarimas.

10 d. 13 val. 49 -ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajono etapo darbų vertinimas.

10 d. 15 val. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” laikino apgyvendinimo motinoms ir vaikams namų bendruomenės nariams: „Pozityvi tėvystė”. Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

10 d. 16 val. Kūno kultūros mokytojų metodinės tarybos pasitarimas.

11 d. 10 val. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados  rajono etapas.

12 d. 10 val. Seminaras šalies profesinio rengimo mokymo įstaigų pedagogams: ,,Užsienio šalių virtuvių patiekalai”. Lektoriai: profesijos vyr. mokytoja Vilija Bakutytė, Kėdainių profesinio rengimo centras; profesijos mokytoja metodininkė Sonata Tutlienė, profesijos vyr. mokytoja Aušra Vilimienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos centras; Zeynel Ozorman, Nebi Durgun, maisto ir gėrimų skyriaus vadovai, „Belcekiz beach Hotel“, Turkija.

12 d. 13 val. Specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas.

13 d. 12 val. 50 - osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados  rajono etapas.