Copyright 2017 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Spalio mėnesio planasreader

10 d. 13,30 val. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas.

10 d. 14 val.  Mokymai Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams: „Visų nuomonė svarbi?”. Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, Kėdainių rajono mokinių taryba.

10 d. 15 val. Muzikos mokytojų ir meninio ugdymo pedagogų  metodinio būrelio pasitarimas.

11 d. 10 val. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro vadovų ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus, specialistų pasitarimas.

11 d. 11 val. Kėdainių sporto centro vadovų ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus, specialistų pasitarimas.

11 d. 13 val. Seminaras Kėdainių r. Šėtos gimnazijos strateginio plano rengimo grupės nariams: „Mokyklos strategijos planavimas: veiklos plano rengimas; subalansuotos kortelės; strategijos žemėlapis” (2 dalis). Lektorius – Rytas Tamašauskas, Kėdainių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistas.

11 d. 13 val. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas.

11 d. 15 val. Emocinių  įgūdžių formavimo užsiėmimai su Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centrą lankančiais vaikais. Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

11 d. 15 val. NUKELIAMA. Mokymai mokinių savanoriškos veiklos klubo nariams: „Oratorystės menas”. Lektorė - Antanida Likšienė, Oratorių trenerė.

12 d. 16 val. Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

12 d. 15 val. Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

13 d. 14 val.  Mokymai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos institucijos nariams „Visų nuomonė svarbi?”. Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, Kėdainių rajono mokinių taryba.

13 d. 15 val. Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

13 d. 16 val. Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

13 d. 16,30 val. Seminaras muzikos mokytojams: „Ritmo eksperimentai". Lektorius - Andrej Polevikov, Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų fakultetas.

14 d. 13 val. Logopedų metodinio būrelio pasitarimas.

14 d. 13 val. Paskaita LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijos pedagogams:  „Kaip atpažinti ir dirbti su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais?”.  Lektorė - logopedė metodininkė Loreta Grikainienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

15 d. 10 val. (1 dalis) Seminaras dailės mokytojams: „Keramikos galimybės: medžiagos, atlikimo technikos”.

16 d. 10 val. (2 dalis) Lektorė - dailininkė keramikė Jurgita Grigarienė, Kėdainiai.

15 d. 10 val. Seminaras Šakių raj. Slavikų pagrindinės mokyklos  pedagogams: „Komandinio darbo metodai organizuojant mokinių ugdymą karjerai”. Lektorius - eduk. m. magistras Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

3 d. 16,00 val. Kėdainių rajono tėvų klubo narių susitikimas su PONTEM vadovais.  Darbotvarkėje: mokinių maitinimo kokybė.

4 d. 10 val. Seminaras Vilniaus m. psichologinės - pedagoginės tarnybos specialistams: „Kūrybiškumo ir komandinio darbo efektyvumo ugdymas netradicinėse aplinkose”.Lektoriai: Jūratė Nekrašienė, Alina Galvanauskienė, Kėdainių krašto muziejaus gidės.

4 d. 14 val.  Mokymai Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos institucijos nariams: „Kaip sudominti, kai neįdomu?”. Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė  ir Augustė Dumčiūtė, Kėdainių rajono mokinių taryba.

4 d. 15 val. Socialinių įgūdžių užsiėmimai su Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centrą lankančiais vaikais:  „Vardų kryžiažodis”. Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

4 d. 15 val. Bendravimo su tėvais tobulinimo kursai, paskirti tėvams pagal teismo nutartį. Lektorė - psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

4 d. 17 val. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” laikino apgyvendinimo motinoms ir vaikams namų bendruomenės nariams: „Smurtas prieš vaikus šeimoje ”. Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

4 d. 17,15 val. Paskaita m/d „Puriena” tėvams: „Kaip palengvinti vaikų adaptaciją darželyje?“. Lektorė - psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

5 d. 12 val. Seminaras Kauno r. Domeikavos gimnazijos pedagogams: „Kūrybiškumo ugdymas netradicinėse aplinkose ir tarpdalykinės sąsajos, panaudojant vietos istorijos atmintį ir kultūros paveldą”. Lektorė – mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, Kėdainių r. Šėtos gimnazija; Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūris centras.

6 d. 10 val. Seminaras  LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijos pedagogams: „Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas mokykloje. Naujos mokymosi aplinkos”. Lektoriai: mokytoja metodininkė Ingrida Neliupšienė, dir. pavaduotoja Daiva Plungienė, LSU Kėdainių “Aušros” progimnazija; LR Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centro darbuotojai.

7 d. 10 val.  Seminaras  Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos pedagogams: „Lietuvos istorinis, kultūrinis paveldas ir jo panaudojimo galimybės ugdymo procese”. Lektoriai: vyr. mokytoja Vaida Špokė, direktorius Alanas Magyla, Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazija; Audra Bakūnaitė, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Valdovų rūmų gidė.

7 d. 12 val. Seminaras  Kėdainių „Ryto” progimnazijos pedagogams: „Komandinio darbo ir bendradarbiavimo stiprinimas panaudojant šalies kultūros paveldą”. Lektoriai: mokytoja metodininkė Vilma Domkutė, psichologė Jūratė Žuravliovienė, Kėdainių „Ryto” progimnazija.

8 d. 10,20 val. Paskaita kūno kultūros mokytojams: „IKT taikymas kūno kultūros pamokose”. Lektorius - doc. dr. Arūnas Emeljanovas, Lietuvos sporto universitetas.

Kėdainių rajono mokinių taryba pradėjo įgyvendinti projektą „Mokiniai-mokiniams-2„. Projektas vykdomas  Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo lėšomis. Pirmieji mokymai, kuriuos  vykdė Birutė Jankauskaitė, Valdas Kupčinskas, Gunda Krasauskaitė ir Ugnė  Petraitytė vyko Ariogalos gimnazijoje.  Pristatytas mokymų ciklas ,,Jaunimo politikos labirintai‘‘. Moksleiviai nustebino savo aktyvia veikla miestelyje. Gimnazijoje reguliariai organizuojami įdomūs renginiai, atvyksta įvairūs pranešėjai, vyksta prevenciniai užsiėmimai, diskusijos. Vykstant mokymams, jaunuoliai aktyviai įsitraukė į diskusijas, debatus, žaidimus, simuliaciją. Simuliacijos metu, visi demokratiškai išrinko 6 gimnazijos atstovus, kurie vyks į š.m. lapkričio 19 d. Kėdainiuose organizuojamą  forumą ,,Kurkime dabartį kartu‘‘. 
Toliau mūsų projektinės veiklos bus vykdomos: Kauno r. Šlienavos, Prienų r. Balbieriškio, Ukmergės r. Deltuvos, Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinėse mokyklose.

 Ugnė Petraitytė, KRMT

Birželio 14 d. rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui ir skyrių vedėjai vyko į Telšius (seminaras „Ugdymo proceso valdymo kompetencijos tobulinimas pritaikant žinias apie Telšių rajono savivaldybės kultūrinį paveldą“).  Žemaičių dailės muziejaus specialistai, Žemaičių kultūros draugijos Telšių skyriaus pirmininkas Andrius Docius pristatė Oginskių dvarą ir dvaro parką, Telšius , rajono pasididžiavimo  – „Džiugo“ sūrio istoriją ir gamybos ypatumus.

 

Švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui (skyrių vedėjų) susivienijimo pirmininkė Vilma Paulauskienė.